objektif masaa

"Memperkasakan dan mengupayakan individu yang mengalami kecederaan saraf tunjang / person with Spinal Cord Injury (SCI) di Malaysia ke arah masyarakat yang inklusif"

untuk mencapai objektif ini, beberapa strategi digariskan seperti berikut:

Memperkasakan SCI melalui Kumpulan Rakan Sokongan (Peer Support Group)

Memperjuangkan kehidupan yang bebas halangan persekitaran dan halangan sikap

Memastikan individu SCI mendapat perkhidmatan kesihatan yang berkualiti

Mendidik SCI berkenaan hak-hak mereka