Info

INI KELEBIHAN SEKIRANYA MAJIKAN MENGAMBIL OKU BEKERJA

Isu pekerjaan dalam kalangan OKU merupakan antara isu utama yang membelenggu komuniti OKU di negara ini.

Walaupun kerajaan telah melancarkan dasar 1 peratus dalam usaha membantu komuniti ini untuk mendapatkan pekerjaan, namun secara realitinya kita masih belum mencapai peratusan tersebut.

STESEN MINYAK MESRA OKU

Kebanyakan pemandu berkerusi roda berdepan kesukaran ketika ber­urusan di stesen minyak.

Stesen minyak mesra OKU perlu diperluaskan di seluruh negara

JENIS-JENIS KERUSI RODA DAN TUJUAN PENGGUNAANNYA

Keperluan kerusi roda datang dalam pelbagai jenis dan format bergantung kepada penggunaannya secara khusus. Keperluan ini termasuklah dari segi kawalan individu atau kawalan yang dibantu oleh seseorang. Jenis lain penggunaan secara khusus adalah bergantung kepada aktiviti tertentu seperti kerusi roda untuk tujuan bersukan, kerusi roda untuk tujuan ke tandas (commode chair) dan kerusi roda pantai.